Geraniol – złoty środek?

przez Strefa Alergii

W czasach kiedy tak dużo uwagi poświęca się ekologii oraz szkodliwemu wpływowi substancji chemicznych na zdrowie i środowisko, naukowcy są zmuszeni do poszukiwania nowych, naturalnych substancji, które mogłyby zastąpić syntetyczne i często niebezpieczne dla nas związki. W takiej sytuacji zwrot w kierunku roślin jest oczywisty. Tym bardziej, że są one źródłem wielu leków i substancji o wielokierunkowym działaniu stosowanymi z powodzeniem od wielu lat. Świetnym przykładem takiego związku jest geraniol. Konsultacja…